closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport

Timmeragie en Reparatie

Gaccresseerd, door de verEijschte Ma

teriaelen en Mineraelen etc:a verbruijkt

ten lasten dezer teek tot het ver„

beetering der agter vertrecken van

’t stad huijs en ’t opbouwen van t

Eq pakhuis item tot ’t bij na voltovyd

Gouvernement

T Hospitaal

Gecanseert door minder aantal kop„

„pen Jnpotente dienaeren dit in dat

gats huijs ter Cureering geleegen

hebben

Condemnatiben Confiscatie„

Deroccagioneere door minder verstrek

„te boeij quastos, ten behoeve der Delin

quanten

Onkosten van s Comp:s Lijf Eijgenen

veroccagioneert door de verminde

ring der Lijf bijgenen die g’affugeerd

en overleeden zijn waar door mindere

mend en Lijfbehoefdens is verstrekt:

Enk: van ’SComp:s Chialoupen„

veroorzaakt door de komst van Barcq

en daar toe de benoodigde Equipeering

en ’t ophaelen van twee panjollings

op de helling daar dezelve vervlakt

en dus deze meerderheid van kosten

veroorzaakt hebben:

Inkosten van Scheepen

Toegekomen door meerder verstrekte

Aansz: aan de Mansch van ’t alhier aan

geweest zijnde schip t Zoo dan ’t gepasseer„

de Jaar

Transporteere

in Anno

178 5/7:

178 7/8.

91068:

1.8. ƒ118590

1363

8:„

15065

1371

7: 8

1752:

1499:

1502:

5: -„

836

883:

14:

5315

8074: 13:8:

175½

2146:19:4

130779.

ƒ 120443

1:4

12:

3.12.

7: 4:

4:4:„

11:12:

1

16.4.

11:

4„

33137

46

minder

33088: 11

2.

7:

6:12„

A:o 178 7/8.

meerder

5565

13701

381

2758

399

4:12: ƒ 22801

3

6.

7:

2. 4

16:4:

8

9

4.

4.