closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6:4.

Transport

Inlandst soldijen

Gerisulteerd door het verhoogen der

Gagie van Verscheidene In Landse schootn.

scheeps Soldijen:

Hoofd zakelijk toegekomen door die

de scheepelingen minder gagie ont

fangen hebben dan tJaar be

voorens

Land soldijen

bevoorzaakt door een minder aanta

Dienaaren en om dat veele van de

zelve geene gagie opgenoomen hebben

Terwijl het genot van 2: maanden

jagie welke aan ’t Bandase secours

of de militoiren de na derw: ver

landen zijn dit Gouvernement ook

aangeteekend is.

kruys en Expeditie ongelden

G'accresseert door eene meerdere verstrek

king van kostpenningen en Aansz: aan de

Militairen die ter bewaaking der stramdr

van de pecerij gevende tomtoiken abso

4

„tuke berodigt en d'emploijeert zijn,

dan in A„o passafa

Intrest Reekening

Gedaalt door dien er en in dit Jaar eenige

Contanten afgelegd zijn, van de bi dE:

EComp: a deposito staande Cappitaelen

De Generaale Lasten bedragen,

ter minder van ’t meerder af

met

getrocken.

2o blijkt dat de Lasten in ’t boekjaar

van Ao 178 7/8. minder zijn geweest dan in

4

Ao 178 8/7. een bedragen

En

178 7/8.

120443

7316

1801

82024

522

432½

216430

13

7

1

5

Anno

4/

15.4„

9:

3:12

19:

4

5

in A.o 178 7/8.

178 /7:

minder

meerder

2:4.

33137: 4.12ƒ 22801

130779.

60: 16:4:

7253

450

2699: 12:4.

8.

17879

5850

1:

2:

162:: 19:

359

468

5:12:

359

12:12

42050. 10:12:ƒ 23024:17:8.

18.12

235455

5:8. 23024: 17:8.

216436

19025:13:4. ƒ 19025: 13:4: