closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aanwijzing van de Generaale Winsten en Inkomsten

van ieder Comtoir met de leeden Waar door dezelve vermierdert en vermindert

zijn in het Boekjaar van A:o 178 7/8:

bij Comparatie tegen die van A:o 178/7. als„

A„o 178 3/8.

7n

winsten en Inkomsten

meerder

Minder

178 /7:

in A:o 178 5/8.

15 8

ƒ 10318.

1:8

ƒ 49066

59384

17.

Amboina aan 't Hoofd Casteel

5

Hoofdzakelijk te neege gebragt door

meerder verdebiteerde Provisien, dran

„ken en Leijwaeden ende daar opgehaal

de Advancen item het meerder

bedragen van 'sComp„s Oomoinen,

schoon 't advans op de afbetaalde

soldijen veel geringer is Aop=o

3:12:

66:

548.

7.4„

482.

3: 8:

Japaroue

Deze minderheid gecauseert door

minder behoorde advancen van 1 1/15.

opgeld der afbetaalde soldijen door

dien in dit Jaar minder Gogie ver

strekt is aan de dienaeren item

meerder afschrijving van de ge„

valideerde verstilde waeren op

de verstrekte partijen als in’t

verweeken Jaar

Hila

221:

2654.

3:

4„

3:4:—

2433.

Geaccresseert, zo als even van Sapa„

rona aangehaald staat

Haroeka

479:

8:

16.11:

4.

5: -

529:

909:

Adidem als die van 't Comtoir Sapa„

rona, geleegen.

Laricqus

316:

12

346:

17: 8:

30

11

12:

Hoofd zakelijks is deze vermin„

dering door meerder afschrijving

van de gevalli deerde spillagie op

de verstrekte partijen volgens

Haar Hoog Edelens regtement

de dato 15: Augustus 1764.

toegekomen

9:— ƒ 16318:

847

14.8„

1. ƒ 53524:

ƒ 63096:

Transporteere

15:8