closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Transport

Boura

esze minderheid gefauseert door de p„s

passeerde afsch: van 2683½. lb: Rijst

van die per het schip de silvere Leuw

is aangebragt die en stoff veran„

dert

Manipa

Door meerder afschrijving der Verspil

de waeren op de verstrekte partijen

voor spill gevallideert

Geld

Het minder van ’t meerder gedetraheert

werdende tot

blijkt dat de winsten en Inkomsten

meerder zijn dan Annopas

sato

antooning van de Tener

zelven en de- Reedenen. waar

dert zijn in A:o 178 7/8: bij vergelijk

Land Soldijen weegens

een vijfftiende opgeld op ieder

Gulden etc

Secauseert door een minder verstrec

king van soldijen aan de Dienaeren

aan Land en de scheepelingen van

de scheepen Het Loo item

de Triton

Transporteere

58

Winsten: en

Jnkomsten

In

178 7/8

Anno

in A:o 1788

178½

minder

merder

63096

1

53524: 148

847

10310

170

11.

191

13.

13

459

8:0„

481.

19:8:„

63732

1:

885.

54198.

7:

2:

10318

10

54198

7:

885

2

1

ƒ 9533.

13

138 Accordeert

9533:

op haar

Winsten en Inkomsten

aale

ten vermin„

lve vermeerdert en Verminde

door deze

van A:o 178 5/7. teweeten.

in Anno

178 7/8

Anno

in

minder

meerder

178 5/7:

178 7/8.

6:

4.

1416

462

953

18:

1411

6:

953

4

462

10

11.

97

2.

158

8