closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport

Winsten op diverse uijt de Negotie Pak

huijsen etc: voor Contantiekogte, koop

manschappen

2

afschrijvingen op winst en verlies van di

verse Goederen zijn in dit Jaar niet zo hoog

niet opgeklommen dan a p:t terwyl de

behaalde winsten op d’ verkogte koopman

schappen de Negotie Pakhuijsen hier toe

ook al iets gecontribueert heeft

winsten van diverse uijt ’s Comp„s

kleede winkel per publicque

vendutie verkogte Lijwoeten

Deze meerderheid is veroorzaakt door

een grootere verkoop van Leijwaeten en

de behaalde advansen op dezelve

De Generaale Jnkomsten

van Pagten 's Heeren beregtig„

heid en verdebiteerde zegels,

Jnkomsten der Loe hoese zagve bos„

„sen, item die van poeloe Tikos

Toegekomen, door een meerder ten„

dement van de verpagte domai„

„nen aan dit hoofd Casteel en verkig

te Zagoe bomen te Loehos dan in Anno

passato

Transporteere

in Anno

178 7/8:

955:

6

1559

6: 12„

22753:

38317

63585:10:8

12.8:

4:12:

157.61

35433

52615:

178 5/7.

1410.

7:12:

4:—„

12:4„

4.-„

462

minder

462:

18:

in Ao 178/8

meerder

18

1

1559

6991:12.4

2882

ƒ 11433

4.

6

4.15