closeTerug naar inventaris

Transcriptie

82

Hoofd Comptoire te vindene Ammonitie van Oorlog ons door den Arthillerij Lugjtenant

streck ingediend, bevrijmoedigen wij ons uw Hoog Edelens na de orerd aante bieden

§ 393:

Terwijl wij bij deesen teegens noteeren, dat de aangemaakte Affuijten

Niotitie van ’t geen bij de

Arthillerij in een rondjaar

etc:a bij de Arthellerij, en het Jongst g’eijndigt Boekjaar, bestaan hebben in

is aangemaekt

het volgende, als.

4: L„o Afsuijten van 8: lb:

6:

d=o

10:

Mortier Stoelen van 6: d=ms

3:

6: Rampaarden van

—½: lb:

29: spaak wielen in z=t en

12: Droog Tafels;

§ 394

volgens Rapport van den Lui„

Alles Specificq aangetoond bij het onder de Papieren gevoegid Rapport

„tenant streck

van den Luijtenant der Arthillerg Thomas Magnus Streck:

de Arthilleristen worden bij

Door wien de Arthilleristen in de Exercitie van 't Canon als ander„

Continuatie geoeffent,

„sints bij Continuatie Geoeffend worden

Conserneerende de

§: 395: Collegien zijn wij gehouden uw Hoog Edelens te bedeelen,

Den secret:s van Clootwijk als

dat wij den secretaris van Politie Ian Dirk van Coodwijk in

Lid van Raad van Politie

sessie gegeven.

de maand Junij met schip de Friton van Banda over Saparoua, alhier

aangekoomen op den 24: dier maand, als Lid in onze vergadering hebben

Cessie gegeven.

Hebbende den afgaanden Sectebaris Fredrik Liebregt Brusz, heb

§ 396

Den secret:s Brust als zodanig

secretariaat onder ultimo Junij aan zijn evengem vervanger van Clood„

tot zijn vertrek doen sessie

houden dog het secretariaat

overgeven

wijk behoorlijk overgegeven, en wij denzelven als Lid in onse vergadering

gecontinueert tot aan zijn vertrek van hier

Voorts