closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§. 397:

van quericke in steede van den

overleeden Majoor schuijder

sessie gegeven.

§ 398:

bij de regtbanken is geen

verandering g'Eyteerd:

den inlander Leorie over sus„

„pecte moord geaprekendeert dog

onder handtasting weder ont„

„slagen

mits aan ’t Hoofd Casteel te

verblijven.

de origineele Proces stucken

gaan onder de Bijlagen:

§ 399:

onder de kerkelijke alleen de

verplaatsing van eenig school

en Leermeesters.

het Rapport van de kerk en

school visitie in A:o p:o van D.s

snetlage reets verzonden.

voorts hebben we. nog in deese vergadering, mits ’t overleijden van den Ma„

Joor Snijder als Lid geintroduceerd den Capitain Commandant der

Militie Gabriel Nicolaas van Geuricke.

Bij de Justitie nog Land raad geene verandering voor gevallen zijnde

becdeelen wij alleen dat bij laastgem: Collegie uijt zijne Crimineele

detentie onderhand tasting ontslagen en op vrije voeten gesteld is,

den Jnlander van de aan Cerams binne Cust geleegen negorij kamar„

riang met namo Leorie weegens suspicie over zeekering in die

Negorij gepleegden moord aan enen Kailolorees en zulks omreeden er

geene voldoende bewijsen zijn dat den zelven aan die moord heeft deel ge

haa, en welk vonnis door den eerstgeteekende zo als het ligd is geaeprdeenr

te

mitsgemelden ontslagen Leorie aan ait Hoofd Casteel, verbleijven

niet alleen om bij nadere indicien in Iuvicio verhoord te konnen worden

maar ook ter voorkooming van de schromelijkste gevolgen welke

bij zijn thuijskomst, in die Negorij te dugten is: gaan de deszelfs

Proces stukken in originalie onder de Bijlagen tot uw Hoog

Edelers over

Ten oomsien van de

De kerkelijke zaaken uw Hoog Edelens

„zullinde

attentie niet occupieren, met het verslag van eenige verplaatste

moeten wij alseen

schoolen Leermeesters, waar in eerbied bedeelen, dat het Rapport

van de Jongst gedaane kerk en schoolvisito zo hier als op

de buijten Comptoiren, na het afsluijten van onse voorgaatse brief

door D:s Ineslage in handigt zinden het zelv egter onder dot rijla

„gen tot uw Hoog Edelens is afgezonden;

En

dit Jaar

zijl en

ree verkok

Jiscaat

mmitteere

atie benoe

caes des

dezelve

Hteede 1

weene is

Samson.