closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ma„

t de

§ 400

dit Jaar is dezelve opgedragen aan

Pijl en den Radja van kilang

§ 401

hee verkorene Diaconen bevestigt

§: 402

i fiscaal Hogerwaard C: S: als

ommitteerdens der groote Cate

Catie benoemt.

§ 403.

caes der kerk gelden en waar

dezelve g’Emplojeert worden

§. 404.

steede van den gedemitteerd

wenne is als zid aangesteld

Tamson.

83

En in dit Jaar hebben wij die visite mitsgaders op de binnen Cust van

Ceram, opgedragen aan D:s Johan Coenraad Fijb neevens den Jnlanss

onderling Iacobus de Eueljo Radja van Kilang

In steede van den na Saparoua als scriba Vertrokken Boekhou

„der Ian Hendriksz en den na Batavia ver losten Boekhouder

Jacobus Rijstenbroek zijn als Diaconen verkooren, den Chirurgijn

Cornelis Caspers en soldij overdrager Nicolaas Eijke

Tot het bij woonen der Groote Catechisatie, hebben wij als gecommitt=s

uijt onze vergavering benoemd den Fiscaal Hogerwaarden winke„

„lier de Bourghelles en

Wijders moeten wij uW Hoog Edelens nog reverentelijk den

soonen, den staat der kerkmiddelen g'inseheerd ter onzer Revo„

„lutie van den 30: Augustus laatsleeden welk Capitaal

Rd„s 6409: 6:¾:

in a: 178 8/7: bevraagen heeft

407: 34¾:

dog door een meerder ontfangst als uijtgeve van

Rd„s 6816: 41½.

Geklommen is tot

Rd„s 4800:

Waar van bij de Comp:e 20: 3/0 p:r C=to smaands staat

615: 18:¾:

d Cassa Contant onder den kerkmeester

1

1401: 22:¼.

En aan diverse Goederen

Rd„s 6816: 41.

Of te saamen als boven

Bij Commissarissen van Huwelijkse en Leijne

Gerigts zaaken is den Burgen Luijterant Paulus Cor„

„nelis wenne, mits zijne verkreegen demissie vermeld bij onse

Voorzaakse

1e

d

d