closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

e0

140

Sc

sn

1n

§405:

dit Collegie is met een zid.

versterkt.

§. 406:

aanmerking op de in A:o 1777

gestelde boete voor den gee„

„nen die aan huijs onbertrouw

doen,

§ 407:

nader bepaling daar omtrent

gemaakt om reedenen als in den

text.

van welke Lasten de leeden van

Politie vrij zijn.

voorjaarse onder § 161: als Lid uijt dat Collegie ontslagen,

wiens stoel weder vervuld is geworden met den burger Luiij

tenant Johannes Cambon.

En vermits in dit Collegie niet meer dan vijff Leeven sessio hebbe

d0

en tourbeurten dus niet na behooren kunnen waargenoomen worden

hebben wij dat Collegie ter onser bij eenkomst op den 24: Junij J:o Leeden

versterk met nog een tie uijt den burgen stad en daartoe ver

„kooren den sous Luijtenant Jochem Hendrik Huch

Ter onser zitting van den 24: Meij Jongst leeden bij ons in aanma

king gekoomen zijnde hoe dat de in A:o 1777: alhier genomene maar

regulen tot het opleggen van zeekere boete; bedragende ruijm

70: Rijxd„s voor de geene welke geneegen waaren onder trouw, of aan„

teekening voor Commissarissen aan huijs te doen, de Lieden afsch rif„

ten deze Amende te betaalen, hoe gaarne zij anders ook de kerk

in Armen te gemoed willen komen en welke hen dus ook ad„

„vers maakte, aan huijs ondertrouw te doen.

Waaromme wijzo wel om alzulke lieden te gemoed te koomen als

principaal om de kerk en Armen te voordeelen, beslooten

hebben, voortaan op den ondertrouw of het aanteekenen der geboo„

Een aan huijs te stellen eene boeto van 25: Rijgd:o als

10:— - Rd„s voor de Armen

5: - - kerk

10:- - Leegel van Commissarissen, zonder meer

alleenlijk

we

en

het

aanstell