closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 408.

aanstelling van drie buager officieren

ƒ 409.

het getal der seprosen

en het Capitaal der zelve en

dies accres.

§ 410.

waar van 250: rd:s in ’s Comp: Cassa

om inventarisseert te worden is

overgebragt,

84

alleenlijk hebben we van het betaalen voor de Lages geeximeerd,

de Leeden van den Politicquen raad.

Onder de

Burger Officieren hebben wij ne steede dan

den hier vooren gemelden Paulus Cornelis Swenne, tot

Luijtenant aangesteld, den Sous Luijtenant Johannes Samson,

tot sous Luijtenant, den vaendrig Ioachim Hendrik Auch,

en tot vaendrig den sergeant Adriaan van Hoven.

'T Capitaal van

Het Leproosen Huijs Ten Eijlande Mo„

lanen, waar in nog werkelijk een getal van 23: ongelukkige

Lijders en 1: slaaf ter hunner appassing gevoet worden; bedraag

onder ultimo Augustus Eene Somma van Rd„s 4040:33:

of Rijes 376: 47:=- maerder dan het Jaar bevootens, waar van

bij de Comp=e teegens 3/8: p:r Cent intrest staat Rd„s - . 3300:

60:

1

Een Lijfjangen van dat gestigt

680: 33:

en aan Cassa Contant

Hebbende wij op het versoek van den buijten Regent tsa„

parouas Hoofd Blondeel rd„o 200:— —: in sComp„s Cassa

laten overbrengen, om 3/8: prs Cent int rest des maands to win

„ren:

mij