closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Bij de

§ 411:

Tiel Beschriving in deze Rvinte nan

’t zamentrekking der Calonisten

gewoonte onder ultimo Junij J: Leeren gedaan, blijkt na luijd de

bij de gedane ziel beschrijving

daar uijt gemaakteen uw HoogEdelens onder de hijlagn

reverentelijk aangebooden werdende Samentrekking,

dat, in weesen bevonden zijn

3436: Comp„s Dienaaren met hunne vrouwen weduwen, kin„

„deren en Leijfeijgenen.

1190: Burgers als Even.

1227: Chineesen

35853: Inlanders„

31: Armen en weesen

24: Leprosen, of

41761: koppen te saamen.

5 412:

Terwijs uijt een andere Notitie Consteert, dat onder het

item wat in een rond Jaar over„

„leden zijn,

resort van Amboina in Een rondjaar overleeden zijn

vrouw

172: vrijx Inlanders en Chineesen zo mans, als kinderen en

86: slaven zo Mans vrouwen als kinderen dan wel

1258: koppen in ’t geheel.

Eeeno

§ an Paccaten of Bilvetten gemmnt

gepuoliceerde advertissement van

de gemaekte verandering in de

Conditien der Topbannen,

zijnde

lg

1n

zijnde

„den om