close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 424:

het desweegen ingekomen Berigt

van den Sawaijs Commandant

Foekens C: S:t onder Eede gesteld

§ 425:

annotatie van de door hun

uijtgeroeijde Nagul boomen

de door ons naar Cerams Noord Cust, tot de uijtzoeijing van

specerij Boomen afgezondene Commissianten.

Zo vinden we ons thans verpligt Hoogst dezelve te elucied

„len, dat den tot den eynde na derwaards geschikken Sawaijs Comman

dant Fockens en adjudant Lange, in de maand Julij Jongstleeden,

met alle de onder zijn district gehoorende Regenten, alhier te ru„

gekeert zijnde, de twee eerste ons nopens hunne verrigtingen van

en behoolik bargs, dat wij van de suste habben laaten bebarge

en ter Resolutie van den 20:' Julij insecraten gedient hebben

wij neemen de vrijheijd ons daar aan te refereeren, en in deezen aant

haalen, dat gemelde Commissianten op verscheijde plaatsen, breede

bij dat Berigt vermeld, gevonden en uijtgerveijd hebben, als

236: P„s vrugtdragende,

149 half wassene,

189: Jongd, en

169: spruijten, of wel te zaamen.

743: P=r Egte Nagul boomen, mitsgaders ook

826: p„s Vrugtdraagende,

981: Halfwassene

622: Ionge en

236: p eppruijten dan wel te samen

2665: P„s Egte Noote Boomend.

uijt

1/62

kl

w