close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Het Hoofdeel van

§ 429

Jnlandze zaaken hier op na genomte volgens

staat daar van eenlijk ter g’Eerde kennisse van uw Hoog

den Pattij van Massavooij onder

Edelens gebragt te worden, dat wij op den 2:' Iulij op de bi

Amblauw op zijn verzoek als zo„

„danig ontslagen behoudens honneur

Requeste gedaane instantie van den Pattij der ten Eylande Am„

„blauw geleegen Negorij Massavovij met naame kodja Loehoo

der welken mits toeneemende Jaaren en daar door veroorzaak

Lichaams gebreeken, betuijgde buijten staat to zijn de verepon te

ordre onder zijn onderhoorige te houden behoudens honneur uijt

dat Regentschap ontslagen hebben.

op zijn

§ 430

Ook hebben we op den 10: deeser„ versoek ontslagen den orang kaija

op zijn verzoek en hooge Jaaren is

mede ontslagen den oranhaij van

van het Negorijtjie Oerimessing Domingos Feisseira, als be„

oerimesschg

tuijgde beblende mits zijn dertig Jaarigen dierst en klinnendn

Jaaren niet gedesponeert te zijn om dat dorp langer te kunnen

bestieren, in tusschen hebben we den Radja van Nussanive, onder

en het doop door een der bequaan

„te oudstent laten waarnemen

mer deit de rp porterde gelaet en het ponovikereel gehagdaan aan

aan een der bekwaamste oudstens op te dragen.

6686

§ 431:

Conferentien door den eersten teekenaar met de

Refert aan de Notulen der in

twee rhijse gehoudene Confreu„

Inlandscho Regenten op den 27: Iunij en 24:e Augustus 100

„tien

aan dit Hoofd Casteel gehouven en het daar bij verrigte,

zol

de

aan

le

wa

me

ver