closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5 Oeb En wij hebben thans het genoegen uw Hoog Edelens

de betoonde ieder van de Regenten om

hun belofte te voldoen.

te mogen verseekeren dat ieder van hun zich op het Sterker

beleverd heeft om de Houtwerken gratis te leeveren desel

„ve zijn bij na Compleet aangebragt en men is als nu in„

staat gesteld, eene spoedige voortgang aan die gebouwen

hoe verre men daar door aan die

gebouwen zijn gekomen

te maken als reeds verre boven hare fondamenten gekoo„

men zijnde.

De in deesen jaare met alle mogelijke accuratesse ge

daare

P 436:

specificatie der in deesen jaere

gedaene Extirpatien

Extirpatten zo op gepermitteerden

als ongepermitteerde

1

„plaatsen neemen wij de vrijheid UW Hoog Edelens te

vertoonen bij de ondervolgende.

Specificatie van zodaanige Egte Nagul en Noote Boomen als 'er onder te

ressort deeser Provintie zo op gepermitteerde als ongepermitteerde plaatsen, volgens

de daar van ingekoomene Berigten in den tijd van een Jaar, of zeedert Primo Sep„

tember A=o p=o tot heeden uitgeroeijd zijn te weeten

Egte

Egte

Nooteboomen

Nagul Boomen

vaugtdae half Jonge

vrugtdra halfvos zon

Summa

gende sever ge

rium

gende wasseve summarum

Onder Hoofd Casteel

35286:

35286:

’t Comptoir Hila

„14005:

14005:

Saparoua

590025:

590025.

—:

Haroeko

43759.

43759:

—:

Paricque

—: 1500

1500:

Bouro en Amblauw

—.

—.

1406: 1240: 246:

2972.

Manipa

5:

4:

1:

1: 8:

15

4:

Aan de Noord Cust van Ceram in eene Expe„

236:

149: 358:

826: 981: 858.

266

743.

ditie

500: 1077: 2369

3946:

op Homohel of kleijn Ceram

90: 111: 42:

243

2403: 2340: 1150:

607769:

5893

736: 122: : 700869:

p„r

Somma

wilder

wilde

Nagul Boomen

Noots Boomen

te Bouro en Amblauw

p=s 34651:

op Hoamohel off kleijn Ceram.

4582: 3102:

2200: 9884

7448:

p=s 9884:

p„s 42099:

te zaamen.

V.an

1

lijst der

bende vaar

adsistenti

n Vor

vreemde

is niets