closeTerug naar inventaris

Transcriptie

297

113

266.

24

50

89

Van

§ 437:

vreemde natien nog papeese rovers

Vreemde Natien, zo men als

is niets vernomen.

van de anderzints onder deese Provintie zo meenigvuldig

heromswervende Pappoese Roovers hebben wij in dit Jaar

ten minsten tot nog toe niets vernoomen

Do

getal der Particuliere Handel

§ 438 Particuliere Vaart en

vaartuijgen

Handel werden deese Provintie gedreeven

met

2: Chialoupen van 2: masten

2: Pantjallings

13: Chiampangsen

9 Opgeboerde Orembaijen, blijkens het onder de Bijlagen

§ 439:

overgaand Berigt; Terwijl UW Hoog Edelens uit een

lijst der alhier genavegeert heb

Ebende vaartuijfe en hale ladingen

ander daar aan g’annexeerde Lijst des gelievende zul„

len kunnen b'oogen, wat vaartuigen in dit jaar van

andere plaatsen alhier zijn aangekoomen wat togten

deselve gedaan hebben en wat handel daar meede gedra„

ven is

P: 440.

Aan den Assistent met stilstand van gagie Johan

adsistentien van kruijt en scherp

aan voges.

Leonard Voges hebben wij op zijn instantig gedaan

versoek en mits betaaling van een Capitaal advans

g’adsisteerd met

50: lb Buskruit

50: p=s Rondscherp van 34: lb Paliber tot defensie van

zijn