closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5 441

aan den Pagter sabaar soekoer ge=

„permitteerd na batavia te mogen

vaeren.

alzo borgen heeft gesteld voor de

bij hem gemeijnde Pagten.

§ 442:

'T getal der dienst aangenome=

„ne.

zijn vaartuig waarmeede hij reets de rhijse over Maccas

ser na Batavia heeft ondernomen

Den vaandrig der Moorse Burgerij alhier Sabaar

Soekoer die op den 30=e Augustus laastleeden de Pagt

van de Pabaan en Bazaar gemeind heeft, bij ons ver„

soek gedaan hebbende om gepermitteerd te worden

in dit jaar na Batavia ten handel te vaaren, tot

verbeetering zijner huishouding hebben wij ter onser

Sitting van den 10=e deeser zulks toegestaan vermits

Drie

zyne vrouw en nog twee aangestelde Borgen bij een

Secretarieele Acte zich verbonden en aangenoomen

hebben om die Pagten geduurende zijn afweesen te

administreeren

Genadert zynde tot het Hoofddael der

Dienaaren waar ontrend wij Uw ho

Edelens eerbiedig berigten dat wij zeedert onse voor

Jaarse letteren van den 26 Maij laastleeden, in diens

hebben aangenoomen

14: Handlangers tot suppletie van het manqueerend get„

bij de Arthillerij

8: Soldaaten

1. Slotemaker

V. Grofsmith

1. scheidemaker bij de wapenkamer

1: Soldaat aan de Sen

i

Z

5

to

a

d’daer

aa

M