closeTerug naar inventaris

Transcriptie

91

§433. De generaaie Konstering, is, na de

’t Totaal der aanweezende sa„

ordre onder Ult:o Junij gedaan en daar van Geformeerd Een tot medio

mentrekkende

deezer effen gehouden korte sterkte van alle sComp„s Loontrekken de

Dienaaren, uijtmaakende een Getal van 1064: koppen

of 42: meerder dan de Memorie van Menage dicteerd gelijk

wij de eere hebben hier onder te vertoonen.

Prasent m: sterkte: overtall op d’ bepall.

korte Sterkte

dienst zijn volgens manschap. te kort

de

d'bepaling per schiekende

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

1.

Opperkoopman en secunds

1

1

kooplieden

3

3

Te weeten

1 Hoofd van Hila

Saparoua

1: Fiscaal.

5.

5.

Onderkooplieden

namentlijk

Hoofd van Haroeke

1

Laricque

Winkelier

1

1Zoldij Boekhouder

1 secket„r van Positie

6:

6:

Boekhouders in Emplorij

daar van

1 Resident van Manipa

Bouro

Negatie overdrager teffens secred„s van kE: gerigts zaken

1

weesmeesteken

1 soldij

Ch Boedelm:

Eenste georrklerk van Politie en„

secret„s van Just en Lanraad

6:

27:

33:

Pennisten op de Respective schrijff Comptoiren

te weeten

12: Boekh: en Assistenten op ’t secretarij Comptoir

Negotie

10:

_:o

Zoldij

6.

1 bij den wijnkelier

1 op Hiza

1 Saparoua

Haroeko

1 Laricque

6:

5:

Provisioneel Assistenten

Als.

2: op secretarij Comptoir

Negotie

2: Soldij

kerkelijke Bediendens

3.

2:

Predikanten

3

4:

krankbezoeker

6.

56:

59:

Transporteere

3