closeTerug naar inventaris

Transcriptie

95

beboorte

duser Jongst

wanneer nat hoelarg kust

„dom qualiteij

Plaatzen

gegagi ka. d'E: Comp: gagien

eent nets gedient

Fredrik Kapper

van Luxenburg

60: Const: /m

1786: A:

28.

10.

Adriaan Ajaloo:

Tetawai

55: H„ Timm.

8.

10.

1761.

Jan Robberdeauw

„Rotterdam

1786 Z.

60.

30.

12.

1773:D:

Emanues Philip

„zanten

—. quartiam

24.

10.

42: soldaat

26.

Parijs

7:

1777: 2

Jan Babtist Cornul.

_:o

1786.

R:

21

wollingen

70:

7:

Claude Biane

60. Matt:s

30.

1788. Z

oostburg

Jan Foubon

7:

E:. . 24.

58: Sold=t

Hanover

Stiake Lieber

Behalven de hier vooren voormelde 5: absente Inlandze

soldaaten, kunnen wij van

§ 459

Deserteurs, niets melden, doch onder het Rx„

er is geen deserteurs

ticul van.

ƒ468

Bannelingen, veregorht de aanhaaling, dat

Een Chinees Jongeling op ver

„zoek zyner Moeder na Boeroe

wi eene Losbandigen en brataalen Jongeling met naame Soeij

geretegeert

Hoseeng, op het versoek van zijn moeder de Chineese vrouw

Jan Kennis, tot nader ordre na Bouro hebben gerelegeerd

om zich aldaar te beteren

§ 461. Ten besluijte beden wij uw Hoog Edelens eerbiedig, aan„

P„r Requesten versellende

de aan Hoog dezelve gerigte en de Bijlagen verzellende

„se.

Lequesten

7