closeTerug naar inventaris

Transcriptie

E E:

Capro

Aan den Wel Edele Gestrenge Heer

Johan Maam Schilling.

Gouverneur en Directeur deeser Provintie.

Wel Edele Gestrenge Heer

Ter ordre van den koopman en opperhoofd deses Comptoirs M=r

Daniel Jacob Blondeel, hebben wij ons op het alhier zul„

„rheede leggende schip de Triton vervoegt en het zelve Exact ge„

„visiteerd vervolgens de vaaten en fusten gepeilt dog daar inne

geene Contrabande ofte verbondene whaaren ontdekt het geene

wij de eere hebbe uwel Edele Gestrenge te bedeelen.

waar meede wij ons de eer aanmatige deese met de mee„

„ste Hoog agting te teekenen /:onderstond:/ wel Edele Ge„

„strenge. Heer /:lager:/ uwel Ed: Gestr: onderdanige en

genoorzame Dienaaren /:was geteekend:/ C: ChristiaanSt en

Pieter Meijer /:inmargine:/ Saparoua den 17=den Julij a„o 1788:

Aan den wel Edelen Agtbaaren Heer.

Johan

Naam Schilling

Gouverneur en Directeur deeser Provintie.

Heer

Wel Edele Achtbaare

De

din

5

20.