closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De ondergeteekende orainaire gecommitteerdens in de kleede winkel

ten bijweesen van den E: E: Hoofd. administrateur Balthazar

Smissaert en ten overstaan van den Twinkelier Wijnand Jo„

„hannis de Bourghelles g’oopend hebbende Diverse Patzen

met Lijwaaten uijt de Hoofd administratie overgebragt agten

zig overpligt ouwel Edele Agtb: het volgende ter g’eerde ken„

„nis te brengen dat

In Een pak N=o 8. Salomp: grof gebl: bevonden zijn 14: stukken aan de

kanten gevlekt en vogtig.

In een Pak N=o 3: guin: gem: gebl: 1=e zoort 8: p=s: in het midden

met olij bevlekt—.

In een Pak N=o 136: guinees gem: gebl: ’s Comp=s tweede zoort e; z=t: 10:

peel: grootelijks berlekt.

d=o : d=o 3: z=t 9: d=r inselvervoegen gevlekt

In een Sak: A=o 147: d=o.

In 135: d=o d=o: d=o: 2: het geheele Pak of 40: stukken

door nat verstikt en zodanig vergaan dat de kruijstouwen zelvs ver„

„rot waren

In Een pak N=o 139: d=o: d=o: d=o: E: z=t: meede alles nat dog maar

31: pees aan de kanten verstikt en verrot

In een Pak N=o 146. guinees gebl: 'sComp=s werde zaast 3: zoort:

101 1 d:o 1o 3 hoort als voren ook 21. ps beschadigd

in een pak

ingelijks vogtig en 21: stukken beschaadigt,

In een Pak N=o 32: d=o d=o d=o: 2: z=t 2: p=s gerlekt met olij

In 151: d=o d=o d=o„ 3: z=t: 2: p„s met olij gerlekt

In 103: d=o d=o: d=o l: 3: als boven gevlekt

In . 143: d=o d=o d=o. 3: 8: als even gevlekt

In 142: d=o: d=o d=o 3: 28: insgelijks gereekt

In 34: guin: grof gelt 3 28. p=s: door zee water beschang

In

L: G: