closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Compareerde voor de vaceerende Leeden der Maand present mij secretaris

Christiaan Christiaanse aan dewelke sijne ingediende krunj

Reekening van ult=o aug=s 1788: do novo bij forma van re„

„collement voorgehouden zijnde daar bij onveranderlijk

is blijven Persisteeren, doende daar op den Eed in debita„

forma onder het opsteeken der twee voorste vingeren

sijner Regter ham en het uijtten der woorden soo waar

„lijk helpe mij God Almachtig /:onderston:/ Aldus

Gedaan, gerecolleert en B'eedigt ter ordinaire Raad

kamer van Justitie dato voorsz: /:was geteekend:/ C: Christi„

„aanse /:lager ./ in kennisse van mij /:geteekend:/ W=m: Schouten Secrets„

/:inmargine:/ ons Present /:geteekend:/ I=r: wolsgaard en I=r

Ostrouwskij

Aruw: Reckening van de Panpaelende Vlem

L: L:

van 3=: September A:o 1787: tot ult=o Augustus a=o 1708.—.

Rand Druijven

Buskuij

scherpe Kandoet

scherp van van 3: lb:

Pattronen Papier

lb:

3. lb.

p=s: p=r: p=s: Boeken

8:

met afblaasen van ’t geschut.

1787: 12. October

een schoot gedaan voor de Negorij

—: 13: d=os:

1. :

Assiloeloe om water en Bianhout

—:

2:

—: —:

—. 16 d=o: kruijt gekeert voor spillagie

—: 17: d=o: Een sein schoot gedaan voor de agter„

„gebleevene Pantjalling De vriendschap

2:

ne

Transporteere. 13: —„ —.

„.

1788.

1788: