closeTerug naar inventaris

Transcriptie

antoer

eken

_

1788:

788.

15:

Buskuijt

Rond scherp Druijven Scherpe Kardoes

lb:

van 3. lb: van 3. lb: sattroonen Papier

pl:

p=s:

p=l: Boeken

P=rr Transport.

13

1:

Een schoot gedaan bij het onder zeil gaan van Haija

23: Optober

sestien schooten gedaan voor Banda om Boegseer vaar„

d=o.

27:

32:

„tuijgen

d=o.

twee schooten gedaan om het aan de wal zijnde volk aan

31.

2.

boord te roepen

Neegen schooten„ voor de fiscaal en gecommitteerdens

d=o

bij het van Boord daan na de monstering op de rheede

18.

van Banda

4:

twee sein schooten gedaan voor de Pantjallingd' vriendschap

9: Novemb:

41:

d=o

d=o

twee „.

4:

1

.

4:

d=o:

d=o

6:

twee

_

_:o

4.

d=o:

d=o

7:

twee

vijft schooten gedaan op Goramn om de orangkaij aan

d=o

8

10.

boord te roepen

d=o

Het geschutt gevisiteerd en twee nat bevonden:

4.

d=o: twee schooten gedaan by het onderzeil gaan van Goram

8

9:

2.

d=o: Een schootgedaan op een Jonk die geen vlagge vertoonde

„.

7:

22:

d=o: Elf schooten met scherp op evengem: jonk gedaan,

3

13.

d=o dertien d=o: uit de snaphaanen op evengerepte Jonk.

2.

d=o een schoot gedaan op kesfingom den Ckapa: aanboondte voepen

11:

7:

d=o: Het geschut gevisiteerd en 3: van 3: lb: en E: van 1: lb: nat bevonden

23:

3.

_

1: 3: 2: 1:

d=o: d=o:

xber:

1:

2

d=o: Een sein schoot voor de Pantjalling de vriendschap gedaan

2

op

ƒ

d=o

2

d=o:

d=o :

3.

4:

twee schooten gedaan om Boegseer vaartuigen bij Hila

d=o:

4:

p

d=o:

_o

2:

6: Febr: een schoot

_

d=o:

6:

d=o: Drie schooten„ . _:o

8

_

d=o

d=o: twee

.

4:

10

d=o: Ses

12

_

de Laijbaij

11:

1:

d=o twee

13

2.

d=o: kruijt gekeert

voor spillagie

27:

1.

29:

d=o een schoot gedaan

bij vertrek van Hila

3: Maart zeeven schooten gedaan voor Saparoua om Boegseer vaartuigen

7:

_

1

op de rheede van Saparoua om

d=o: twee

10

„bij de voorstelling van den wel Ed: Agtb: Heer Gouv: W=r

10: April vijff _o

5: Maij een schoot gedaan om Boegseer vaartuigen voor Aila

„water en Baandhout aan boord te krijgen voor Poorto

4: Julij

2

„borgseer vaartuigen voor Saparoua

7: d=o:

ult=o: augustz tot het maaken van voorsz: kardoesen verbruijkt

Sommas.

194 „. 3: 13: 3:

onde stand

—:

28