closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L M:

1786:

26: 8ber:

30: d=o:

10: 9ber

16. xber:

1787:

30: Man

31: d=o

3: Junij

91 d=o

10: d=o:

/:onderstond:/ Amboina aan ’t Casteel Nieuw victoria adij ulto

augustus a=o 1788: /:was geteekend:/ Johan Scholts.

Heeden den 5:' Augustus A=o 1788: Compareerde voor de vacce„

„rende Leeden der maand praesent mij secretaris; Johan Schols aan

dewelke zijner ingediende kruijt reekening bij forma van recollement

is voor gehouden betuijgende daar bij onveranderlijk te blijven persistee

„ren doende daar op den Eed in Debita forma onder het opstee„

„ken der twee voorste vingeren sijner Regterhand en het uijt„

„ten der woorden so waarlijk helve mij God Almachtig

/:onderstond:/ Aldus Gerdaan Gereolleert en B'Eedigt

ter ordinaire Raad kamer van Justitie dato voorsz

/:was geteekend:/ Johan Scholtsz /:lager:/ In kennisse van mij

/:geteek:/ W=m Schouten Secret=s /:inmargine:/ ons Present /:geteek

wolsgaard en F: OStrouskij

Pruijt Reekening van de pantjalling Delft

van N=mo Septemb: „o 176: 77/0t ult=o: Aug=s: A=o 1787:—.

Buskruit Rondscherp hond scherp Druien Druren snaphaan

lb

van 2: lb: van 1 lb: van 2: lb: van 1: lb: kogels

p=s

p=s

p=r

p=s:

p=s:

Het geschut afgeblaasen en daar toe verbruijkt

6:

twee schooten voor Manipa gedaan om Boegseer vaartuigen

3:

het geschut gevisiteerd en 3. p=o: nat bevonden

4½.

afgehaalden 2: p=s: van 2: lb: mitsg=s 3: p=s van 1: lb: nat bevonden.

4½:

geschut afgeblaasen

met

6.

twee schooten gedaan voor Toebang om Boegseer vaartuigen

3

3

„om het aan de wal zijnde volk te roepen

het geschut gevisiteerd en 2. p=s: na ’t bevonden

3.

drie losse schooten gedaan bij de Hoek van wahoehoe

op vijf vaartuigen

4½:

Transporteere

37½

1787

1