closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787: 10: Junij

d=o

d=o

13

d=o

17:

d=o.

26:

d=o

7: Aug=s

d=o:

26::

28:

d=o:

17

Bies„ Rondscherp Ronds hem druuwven dauiren Snaphaan.

kruit van 2: lb van 1: lb: van 2: lb: van 1: lb: kogels

D

lb: p=s

p=s p=s pl:

p=o

=r Transport

37½:

ses schooten gedaan met scherp op even gem: vaartuigen van

2: lb p=r:

6:

6.

9:

D

Agt: schooten gedaan„

amp;C=a

4½:

8.

8:

drie schooten voor de Negorij Noniali omde Alphoereesen te roepen

4½:

twee nrieuw Lissibatta om het volk te roepen.

3.

vier gedaan voor de Post Zawanj om Boegseerders

6:

—.

op de heel togt met het aan de wal gaan van de vaandrig

Fokkens verbruijkt

16½.

395:

twee schooten gedaan voor de zeeven Eijlanden om het volk

met salomonij hout en Beurskrabben te roepen

3:

twee schooten gedaan voor Bonoa om een vaartuig te roepen ten ein„

„de Comp=s papieren voor Ranipa af te haalen

3„

het geschut afgehaalden twee nat bevonden

3.

Tomma 90: 6: 8: 16: 8: 395:

/:onderstond:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria

adij uit=o: Augustus a=o 1787: /:was geteekend:/ J: Pietersen

voor de vaceerende

Heeden den 8: Augustus anno 1788. compareerde

Leeden der Maand present mij secretaris

Laurens Pieterzen aan dewelke zijnde ingediende kruijt

Reekening d’ A=o 1786/8: de novo bij forma van Recollement voor„

„gehouden zijnde daar bij onveranderlijk is blijven Persisteeren, doen„

„de daar op den Eer in debita forma onder het opsteeken der twee

voorste vingeren sijner Regterhand en het uitten der woorden soo

waarlijke helpe mij ood Almachtig/: onderstond:/ Aldus

Gedaan, Gerecolleerd en BEedigt ter ordinaire Raad ka„

„mer van Justitie dato voorsz: /:was get:/ L: Pieterszen /:lager:/ in kennisse van mij

/:get=d:/ W=m Schoutenfect=s /:in margine /ons Present /: get:d/ L=k: Wolsgaard en F: OStrouwskij

2