closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L N:

Riaie eekening van de Pantjalling Delf

van P=mo: 7ber: A=o 1787: tot ultimo Augustus anno 1788.

Bus kruijs

1787:

7„ 8ber:

twee schooten om Boegseer vaartuigen voor de Tapisbaij gedaan

lb:

3.

_o

o 16:

Een schoot

d=o

_o in

baij

bij vertrek.

1

_o

21:

_o voor„

d=o

A„ aankomd.

17

—„

1788:

5: Jannuarij

_o

d=o:

_o

_in„

vertrek

1

8.

drie schooten

_o

_ voor

d=o

—„

4

13:

tte d=o gedaan in het gat van Haroecko om boegseer vaartuigen

15:

_o

Het geschut afgehaald en twee wat bevonden

-

19:

Een schoot gedaan voor Haroeko om boegseer vaartuigen

bij vertrek

24:

twee schooten

_

_o

aankomst

„.

_o

3:

25

d=o:

_o

_o

vertrek

5:

d=o:

febuarij

_o

_o

3:

t

aankomst

J:r

Een schoot

_o

vertrek

_o

25:

_

twee schooten„

_.

aankomst

3:„

28:

_o

Een schoot

vertrek

_o

29:

twee schooten

Hila

_o

aankomst

3:

1: Maart Een schoot„

_:o

_

vertrek

½:

_o 16:

_o drie schooten

„de Tapisbaij

_

aankomst.

42

ƒ 22:

_o een schoot„

in„

vertrek

_o

_:o

10: Ajeril vijf schooten. bij de voorstelling van den wel Ed: Agtb: Heer Gouverneur deser Provin

7½.

_.o

nmnij eren Ve e hetvertiek dWwele Gestr Gootergb Heer De Boek

10½

4

Somma

7

lb: 63:

/:onderstond:/ Amboina aan ’t kasteel Nieuw victoria adij ult=o

Augustus A=o 1788. /:was geteekend:/ C Pietersten.

Heeden den 8: Augustusd=o 1788: Compareerde voor de voo„

„ceerende Leeden der maand Present mij secretaris.

Laurens Pietersten, aan dewelke zijne ingediende kruitreekenne

van 8=mo: 7ber: 1787, tot ult=o deser d’novo bij forma van recollement voorgehouden

zijnde daar bij onveranderlijk is blijven persisteeren doende daar op den Eed in de bit

forma onder het opsteeken der twee voorste vingeren sijner Regter handen

het uitten der woorden zo waarlijk helpe mij God Almagtig

/:onderstond:/ Aldus Gedaan, Gerecolleert en

Beedigt

L0