closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: P

van 70: N=o 295:

70:

50:

542:

80: 132

70:

70.

405:

90: 298: . . . 75:

70:

733:

80:

100: 537: . .

80:

297:

Waar meede verhoope dat aan de zeer g’eerde intentie van twel„

Edele Gestrengen Achtbaren te mogen hebben volbragt, en hebbe d

Eere ons met diep ontsag en eerbied te noemen /:onder stond:/ Wel„

„Edele Gestrenge Achtbare Heer /:lager:/ uwel Ed: Agtb

nedrige en trouwschuldige Dienaaren /:was geteekend:/

J: L: Keever en W: Boldrik /:inmargine:/ Amboi„

„na Nieuw Victoria den 11: Augustus anno 1788

Aan als Vooren.

Ingevolge ontfangen order, van Uwel Ed: Gestr: Achtb: hebben

wij ondergeteekendens, ons vervoegt bij den Luijtenant van der

Arthillerij T:s H=s Strik, het Buskruijt, bestaande in

12: vatjis, geleegen in het westzijdse maguazijn, geprobeerd,

en het zelve, de hier bij annecteerde Notitie bevonden

ieder nommer, voeten hoog te slaan; aldaar bij gespe„

„cificeerd staat. te weeten

Van