closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9:

Van 50: N=o 244:

30

50.

107:

305:

40:

60:

60:

459:

314:

60:

70:

34:

75:

257:

80:

90:

40.

356:

204

70:

90.

102:

55:

100:

260:

70:

60:

90:

Waar meede verhoopen dat aan d’ zeer G'eerde intentie van

Uuwel Edele Gestr: Achtb: te mogen hebben volbragt, en hebben

d’eere ons met diep ontsag en Eerbiea te noemen /:onderstond:/

wel Ed: Gestr: Achtb: Heer /:lager:/ uwel Ed Gestr: Agtb:

needrige en trouwschuldige Dienaaren /:was geteekend:/.

J: P: Keever en CW: Boldrik /:in margine:/ Amboina

Nrieuw victoria den 11: Augustus anno 1788

Aan als vooren.

Den teekenaars geene uwel Ed: Achtb: met alle erbed

t kennen, dat ingevolge ontfange Extract de dato 6: Meij

anno

21

20