closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„:

A:o 1780

A„o 1780.

1787

1788: 17:

41

Htt

18:

20.

Pantjallings voerende

Mai

snaphanen, 2: p.s metaele Rantakken, 10: bott:s kruijt en

200: ps kogels in Z:t naar Manipa, Bouro, Amblauw en

dies agterlemd vertrokken ten handel meede roerende 1: P:s

guinees gem: gebl: 1. Corg:s Jav Sarongs, 1: d:o boeko boeko kleede:

1: d:o Salaijareese kleedt:s in z:t 10: P:s maccassaarse broeken, 20

Maaten zout, 100 P=s Pierings en kommen

Den Chinees 1710 Seeng

September

vertrekt den eigenaar met nog 8: koppen, na Hatasoea

waijsamoe, Kamariang Roemakaij, Tiholale en Amaheij„

neemt mede 14: p:s Lijwaten in k:t Comp=s zorteerings, 3 korg:s Iar

kleedt„ 1: d:o Chelassen, 3: d:o maccass:e broeken. 4 dousijn messen

40: p:s Parrings, 7: p:s beijlen, 400: kommen en Pierings, tot defenke

3: snaphanen, 1: Pistool, 1: p:s Pallas, 4. bott:s kruijt, en 50: p:s

koogels in zoort en

Den 9: xber: daar aan Retourneert van daar alhier met

1000: Toemangs Zagoe Meel, en 1: Last Padij

Maart

Den Eigenaar vertrekt naar Banda bemand met 8: kop„

pen, en gemonteerd met 2: p:s Donderbussen, 2. p:s snap„

hanen, en 10: ebd buskruijt, 200: p:s kogels inz:t 1. p:s houwer

melde voerende ten handel 2000: p:s oude klappus, 500: bollen

swarte zuijker en 10. mandjes Pienang, En

Den 9: Junij daar aan Retourneert alhier bemand en ge„

monteerd als boven, aanbrengende –½ last Rijst, 4:

Lasten zout, 4. Pic:s wasch, en ½„ P:r Col koper

Pantjallings te samen

Chiampangs

Augustus zeedert september A:o p:o is in onderscheide togten met Chiampangs

En opgeboeijde Erembaijen ten getalle van

Mitsgaders met eenige kleine orombaijen en Praawen

binnenlands, door burgers Jnlanders, en Chineesen te handel

2.

groot van

2: tot 8:

Lasten

13.

9.

van 1:

tot 3.

Lasten

vervoert

Een Mast

Groot

oud

Lasten

Iaren

6

1:

8.

1: 25: 6: —: