closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49

vervoert na de Comptoiren Bouro Manipa, Laricque, Hila, Haroeko

Saparoua, en dies buijten Posten, mitsg=s na Cerams binnen Cust, te weeten

Loehoe, Pieroe Tanoenoe, Caijbobo tot Camariang, het volgende Namentlijk

p:s

1602.

Lijwaten in z:t

van ’sComp:s sorteering en Particulier

22

Salompoeris

br: bl:

32.

gem: gebl:

16

br: bl:

guinees

42:

gem: geb:

38.

-

Baftas

br: bl:

107:

Parcallen . . gem: gebl:

kastj:

Cattoene gaeren

195:

p:

292.9

Maccass=r Boetonse en Salajereese kleedjes

82494.

Iav: kleedt:s Sarasse en Sarangs

6517:

Iav: Chelassen

1

11.

stuk

Chineese Linnen wit en Blauw

P:s

238

Chitsen

51:

karikams roode

2016

Neusdoeken Maccas, Cust: en Jav:

15:

katj:

Cainees gaeren

p:s

1530.

Maccassaerse broeken

Gingans

90

Porcelanen

810 8. Atux

1081: p:s

Parrings en Beijlen

179:' dou17

messen

Arak

keld:

51.

Rijst

345: maten

zout

131:

15: Catjes Coraalen

en

Eenige kleinigheeden

En met die vaartuijgen is van daar weder hier aangevoerd het onderstaande de

Comptoiren Laricque, Hila, Haroeko, en Saparoua, uijtgezondert van waar

geen naamwaardige Produsten, of Levensmiddelen, maar alleen de Contanten

voor het omgezette worden aangebragt.

78690: p:s

Toemangs Sagoemeel

320: maten

Paoij

Gedroogde vis

30: pic=l

verte