closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o

A=o

50

1787: 25:

178802: 71

Novemb:

38: Pc: Dending of gedroogd harte beeste vlees

1890: waje Gerookte Vis

45: p:s Schildpadden

oude klappus

9000:

22300. Iagon

60: mand: Tabak

en

Eenige mindere Levensmiddelen &=a

Voorts word het Particalier In en uijtgevoerde met vaartuijgen die hier niet thuy

hooren bij een apparte Lijst vertoont.

Ciramse vaart

Dit Jaar zijn hier successieff eenige Jonken, van Ceram als van Hatoemetting, Toe„

Aug:

loesaij, Hatiahoe Laijmoe Tobo, Tanafora en tepa, alhier aangeweest welke

aangebragt hebben, wat sagoemeel en eenige zolder Planken, waar van zij de

waarde meestendeels aan Lywaten, Porcelainen Iaarings en Beijlen &:a bij de Chinee

hebben besteed, en voor het overigens aan Contanten naar hunne Negoryen te rug te

te gemoed

voert hebben, zijnde deselve sommige om haar behoeftigheid te komen, en de andere or

dat voor ’s Comp:s diensten teffens quamen, enkeld met kleine vaartuijgen telkens gekomen

en vertrokken, dul geen specificque Notitie daar van gehouden, hoewel telkens allerwegen

de behoorlijke visitatie heeft plaats gehad, en dezelve gade geslagen zijn:

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria den Laatsten Augustus A=o 1788:

/was geteekent:/ B: Smissaert, en Joh:s Hogerwaard.

Lijst der Particuliere Vaartuijgen

die in deeze Provintie met thuijs hooren, en in de tijd van

„Iaar of zeedert P=mo September Anno passato tot heeden hier ten han

aangeweest zijn, zo van Batavia, als elders aanwijsende

teffens den in en uijtvoer &:a als

Arriveert alhier van Banda den burger en Perkenier Jan Martent Pieterst:

met desselfs Jonk groot 4: lasten, bemand met 16: koppen en gemonteerd met 2: p„s

taale stukken, 2: p:s snaphanen, en 3. p:s houwers, 15. lb: buskruijt en eenige kooger

zonder eenige Negotie en

Den