closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„Toe„

velke

zij de

de huinan

te rugvn

andere on

gekomen

„llerwege

8

Piterst

2: p„s

koogen

A=o

31:

1788.

1787.

_=o

10:

d„

30:

31:

27.

51

23 december daar aan den Eigenaar de reise naar ’t Gouvernement te rug

Den

bemand en gemonteerd als boven, neemt mede 200: p:s mopsteenen

1000: p:s oude klappers, en 800: bollen swarte zuijker.

November

komt alhier van Banda den burger Hendrik Jacobs, met de Chiampang

van den mede burger Cornelis Marianus, groot 10. Lasten bemand met

14. koppen, en gemonteert met 6: p:s snaphanen, 3: p:s houwers. 15: lb kruijt

en 5: lb: kogels, tot Negotie aanbrengende 5: p:s baftas smalle heele, 7. p:s baftas

smalle halve, 11. p:s baftas swarte smalle breede halve, 20: p:s karikams, kl: rode

10: p=s Chitse groffe 6: p:s karikams groote roode, 4: p:s salempoeris: ter blauw

1. p:s moerisbr: bl: 3: p.s fijn gebl: 4; kelders generor, 3: Pic:s poeder zuijker

3: d:o wax, 2: Lasten rijst en 3. Lasten zout en

Den 15 xber: daar aan retourneert denzelven, bemand en gemonteerd als boven

neemt meede eenige kleinigheeden

_:

Arriveert alhier van Ternaten den Chinees Djauw Ionko, met zyn

Chiampang, groot 7: Lasten, bemand met 10: koppen, en gemonteerd met. 2:

p:s Pistoolen, en 24. p:s scherpe Pattroonen, zonder eenige Negotie goederen

December

vervalt alhier door bekome tegen wind en stroom, den van Maccasser naar

Ternaten bestomde malaijer en Inwoonder aldaar Jntje Dolhalep, per Padu„

wakam groot 9: Lasten, bemand mot 35: koppen, en gemonteerd met 6. rantak„

ken, 10. p:s snaphanen, 2. p:s donderbussen, 100: lb: buskruijt, ten handel in„

hebbende 50: Corg:s boegin: kleedj:s inz:t 10: pic.s poeder en Candij zuijker, 10.

Pic:s gamber, 3: Coijangszout, 3: d„o rijst, 20: p:s grote Cawalies, 4: Corg:s Chinees

Linnen inz:t 5: Corg:s Chineese Nousdoeken, 500: P:s parrings, 500: p:s beijlen

100: Douzijne piessen, 300: p:s bierglasen, 2. pic„s wierook, 5: Corg:s gom goms„

en 5: slavinne en

Den

26.' April 1788. den eijgenaar de reise naar voorsz: Gouvernemont te rug

bemand en gemonteerd als boven.

komt alhier van Samarang den Chinees Limkiko met de Barkentijn

Januarij

van den Chinees aldaar Tan Beengko groot 180: Lasten, bemand met 46:

koppen, en gemonteert met 10: S:s Canons, 6: p:s snaphanen, 5: vaatjes kruijt, tot

Negotie 150: Corg:s Jav: kleedt:t 5: korg:s Jar Tabak, van Grissee 50. Coijang o rijst

60: d:o zout, en van sourabaija So: Cojangs rijst, en

den 9. Aug:s retourneert den zelve naar voorz Gousnememont, bemand en gemon„

teerd als eeren

_=o

Arriveerd alhier van Samarang den Chinees Tjoa Goanlieuw, met de bar„

kentijn van den Chineese Luijtenant aldaar Tjoa Togoan, groot 70: lasten

bemand met 32. koppen, en gemonteerd met 10: ps Canons, 2: p:s donderbussen

4: p:s snaphanen; 3: vaatjes kruijt, tot Negotie 200: Corg:s Jav. kleedjes, en eenige

kleenigheeden, en van Sourabaija 60: Coijang 1 rijst,

Den

24