closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o

1

—:

_=o

52

170181.

_„o

_=o

8

20:

20.

20:

24:

10:

13.

24.

Januarij

_=o

Den 12 Augs Retourneert denzelve naar voorsz Gouvernement

bemand en gemonteerd als boven

vertrekt den moors burger te Bande kole, met de Chiampang van den

vaandrig der moorse burgerij alhier, Salim Kiat, groot 15. Lasten bemand

met 12. koppen van hier na Banda, neemt, mede 1500: p:s oude klappers

zonder meer

Arriveert alhier van Ternaten den bandas Europees burger Josep Paulus.

met een twee maste Chialoup van den burger Luijtonant te Banda Johan

Seidelman, groot 20: lasten, bemand met 21: koppen en g'emonteerd mot

6: p:s metaale stukken van 1: 2: ½ en ¼ eb: 8: p: snaphanen, 2 p:s Donderbussen

2: p:s Pistoolen, 100: eb. buskruijt, 20: p:s druijven, 100. p:s rondscherp, 4. dons

sijne scherpe Pattroonen en brongt mede ten handel 15: slaven en vertrekt

Den

21. februarij naar Banda bemand en gemonteerd als even, mede roerende ten handel

6: kelders genever, 2: kassen rode wijn, en 2: d:o swaar bier.

vervalt alhier door bekome leccagie tegen wind onstoomen den van Ternaten

naar Banda gedestineerde Maccassaar soen, met de Pantjalling van den Euro„

„pees Burger te Banda Joseph Paulus groot 10: Lasten, bemand met 15: koppen, en ge„

monteerd mot 8: p:s snaphanen 50: lb: buskruijt en 5 lb: kogels, zonder eenige

Negotie goederen, en vervordert

Den 21: februarij zijne reise naar Banda, bemand en gemonteerd als boven

Arriveert alhier van Ternaten den burger Johannes Anthonij met zijn Pa ouwakom

februarij

groot 8. lasten, bemand met 14. koppen, zonder Negotie en ammunitie en

Den

30: Maart vervordert zijne reise naar ’t voorsz: Gouvernement te rug bemand als even

Maart

Komt van Batavia den Chinees en inwoonder te samarang Kiauw kiko, met zyn

Chialoup groot 40: Lasten, bemand met 22: koppen, als mattroosen en 3. lijf Eigenen, ge„

monteerd met 4. p:s Canons, 10: p.s snaphanen, en 2. vaatjes kruijt, aanbrengende

20: Leggers Arak en van Grissee 8: Coijangs rijst, en 12: d:o zont

_=o

Arriveert alhier van Maccasser den Chinees Nio Senkong met zijn Paouwakan

groot 8: lasten bemand met 22. koppen, en gemonteerd met 4. p:s rantakens, 1: p:s

Donderbus 4. p.s snaphanen, 25: katjes kruijt mede brengen de 60. Corg:s saleijereese

en 4: d:o boegineese kleedt:s 2. d:o Chinees groff wit linnen, en 10'000: P:s kommen en

Pierings, nevens nog 5: staren en slavinnen en

Den

30 Maij retourneert denzelven naar voorsz Gouvernement, bemand en gemonteerd

als boven, mede voerende rd:s 4000: aan Contant en 10: pic:s taripangs

_=o

komt alhier van Maccasser den Chinees Jieng Toing, met desselfs Paduwakan groot

9: lasten, bemand met 17: koppen, gemonteerd met 3. p:s snaphanen, 2. p:s Donder bussen

2: p:s Canons, en 1. tonnetje kruijt, mede brengende 25: Corg:s boegineese, 30: d„o salaij

ereese kleed:s 10'000. Pierings, 2000: kommen, 200: bossen rottings en 4. slaven

Den

30: Maij retourneert den Eigenaar naar voorsz: Gouvernement, bemand en gemonteerd

als boven, meede voerende 5000: rd:s aan Contant, en 140: p:s zinkelwerk off

Tataboeangs.

te

A„