closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan als Vooren.

Met den verEischten Eerbiedt, nemen wij de vrijheid uin

Hoog Edelheeden per brenger deezes den Burger Willem

Philippus Hodenpijl te laaten toekoomen een ge„

„tal van Neegen en veertig Mans en Agtien koppen vrouw

slaaven die de volgende ter Leverantie in ’t Ambagts quar„

„tier â Costij aangenoomen hebben, als

Maus Vrouwe

van den Burger Ieremias Schitoe de resteerende.

5

5:

3

de weduwe De Witt

9

_o Boutje

21: 7:

_„o Benzel de resteelende

5.

. 3.

Herbst

9:

49: A: 184

Teld

staande de naamen bij de jnleggende Transporten en ’t

Rapport der Gecommitteerdens bekend, die dezelve neevens de

op pirchirurgijns gezond en acceptabel bevenden, en om den

hals verzeegeld hebben, zijnde de helfte van dies waarde â

Rijxdaalders sestig de kop na den gebruike uit 'sComp„s kassa„

Ey