closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59

in Nieuw. Neederlands Paijement voor uit betaald, weshalven

wij ootmoedig verzoeken, dat de andere helfte der bepaalde prijs

naar gedaane feverantie en acceptatie d Costij aan hun in

Contanten meede mag voldaan worden:

Ook hebben wij de Eer Uw Hoog Edelheeden bij deesen

in Een Kasje aan te bieden drie stellen van de Iongst onder

ultimo Junij deeses Jaars afgeslooten zoldij Boeken van dit

Gouvernement, met al de daar bij gehoorende verdere Papie„

Terwijl wij

„ren Conform het deesen versellende Register,

jntusschen met alle Eerbied en hoogagting zijn /onderstond:/

Hoog Edele Groot Agtbaare istrenge Wijd gebiedende

deere en WelEdele Gestrenge Heeren / Lagt:/ uw Hoog„

Edelheeden onderdanige en Trouwschuldige Dienaaren / was ge„

„teekend:/: B: Reijke, W: Beth Hsz: J: M. Raserman,

J: P: de Vos, S: Monsieur, P: Rosch, J: G: E: Bu„

dach en P: A: Wisse /:In margine/ Maccasser

in 't Casteel Rotterdam den 22„e September A„o 1788:

Aan