closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan als vooren.

§ 1.

Ten vervolge van het gewoone verslag weegens het verrigte

en uitgevoerde in 's Meester dienst, bij onze voorjaarige Ad„

„visen tot den 30:' Junij:/ J: L:/ gedaan, neemen wij de vrijheid

na voor af gemeld te hebben, dat Jntusschen van hier versenden

versendene Brieven.

zijn onse submissie Letteren van den 12„e' Iulij en 22„e Septem

„ber Jongst Leeden, na de ordre een begin te maken met het

Articul van

52 Scheepen en Vaarthuigen, en daar onder uw

Hoog Edelheeden ter g’Eerde kennisse te brengen, dat wij den

3„e deeser de Pantjallang de Shelheid na de Hoofdplaag

depeche van Een pantjal

endes Commanto van den Capitain Luitenant Joachim

„lang na de Hoofdplaats

Tramnburg geprojecteerd hebben tot overbrenging van deeze

onze Najaarige Adrisen de twee Sandrabonijsche ho„

„magie slaaven, en bequaame goederen EtC:

De verder aan handen zijnde vaarthuigen bestaan

§ 3

in

getal in

aanwelse

De o