closeTerug naar inventaris

Transcriptie

taan

getal en Emplooij der hier in

aanweesende vaarthuigen.

5.

Pantjallangs

1 Chiampang

Boots en

2 schuiten, welker staat en Emplooij, item hoe genaamt,

wanneer gebouwd, en van wat charter zijn, beschreeven word,

bij het en dervolgende Berigt van den Equipagie meester

Dirk inse.

Emplooij en Gestaltenisse der Pantjallangs en mindert

Vaarthuigen gehouden ten deezen Gouvernemente

Maccasser

J

N

ƒ 98 1

De Pantjallang d’Snelheid

74

8.

20

13 1788

tino deeser van Batavia gekomen en heeft een

Togt naar Bonthain gedaan; van dit Iaar ge„

bank en verdere reparatie.

d„o d’ Maria

69½

20

8

Anno deeser van Batavia gekomen en heeft

6

13

9

1781

een Jogt naar Bima gedaan; van dit Iaar ge„

„bank en verdere reparatie.

d„o d’' Vreede

68

Heeft twee togten naar Bima gedaan en een

18½:

1783

12:

8

8

naar Bonthain van dit jaar nieuwe Mast

aangemaakt, gebank en verdere nodige reparatie

de Jonge Frans

20

68

13

4

1777.

8

heeft een jogt naar Benthain gedaan en

8

thans om de Noord om ’sComp„s thiende aftehaa„

„len; van dit Jaar gebauk en verdere nodige

reparatie

De