closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan

quit„

de

64

„staande of onvoldaan gebleevene rd„s 42: 24: van voorm: Ahou

Beengho.

§ 10

Den Debiet van ’t klein Zegel is in dit egort

Het bedragen der verkogte

„Iaar groot geweest ƒ 2925: 5:8: zijnde ƒ 200:14: 8:—

zeegels

als in Anno passato, gelijk distinct aangetoond word bij de

Generaale Inkomsten onder §26

54

Den Twintigsten Penning of hetbe

„dragen der 't Heeren Geregtigheid, van de verkogte en overge„

en van den 20=ten

=pen„

„ning genoteerd.

„schreevene Huisen en Erven, heeft zeedert primo Septem

„ber A„o p„o tot ult„o Augustus /J v/ bedragen Rijxd„ 693:19:8

of Rijxdaalders 309: 4: 4: meerder als in het voorleeden Jaar.

§ 12 De Generaale Agterstallen zijn in dit Boek jJaar vermee„

zijn vermeerdert in dit

„dert, met ƒ 15142: 4: door de gedaane verstrecking zoo ter Hoofdplaet„

BoekJaar

„se als hier en elders, tot Assistentie van ’t Rijk van Sumbauwa,

en staan distiict gespecificeerd bij de ondervolgende Notitie

Notitie der Debiteuren

waar aan wij ons Eerbiedigst tefeleeren.

Nottu