closeTerug naar inventaris

Transcriptie

297:

43

1904:14:

2583 15.

38: 8

12

schoon u al provisioneele

qualificatie legt, om deze

schuld quit te schelden, zo

hoopt deselve om miermaal

opgegeevene heedenen nog voort

met deze schuld is het nog

even als in A:o p=o gesteld, dat

is gezegt genoegzaam hope„

„loor.

76

J: S:

A„o 177 /8

J: E:

10

53

J: E:

70

78:

80

98:

89

28:

J: E:

135

En

16:

229

26—

95:

Ao 1779/80

7:2:

1

A=o 17897

1 d:o 177

1

Transport ƒ 2583: 15

waar van detraheeren het door die keninginne

218.

afgegeeven

en terug geleevert uit de aan haar hoogheid

verstrek te

Ammunitie

90

450 lb buskruid

300:„ loode koogels

3710

Pild. Nederlandsgeld

127 10

154 11

ofte Jndias

Is ingevolge raads besluit van den 31„e Julij 1776 mits t over

240

„lijden der koninginne van Tanette verstaan zo wel de

vuede stuld van die vorstinne als de gevallene ongelden van d’

Expeditie na Pantjana op ’t Rijk van Sanette over te schrijven

2429

dus het Rijk zuiver Debet blijft -

4

'S Rijk van Fandrabonij

Over zo veel de koning, en Rijksgrooten van Sandrabonij

bij Contract zig verbenden hebben aan de Comp„

tot goedmaking.

der oorlogs ongelden te voldoen viss Politicq

Raads besluit van

den 10' october 1778: rd„ 25000:- uitmakende

d„ 15000. - ƒ 49500

waar op successive in Mindering is voldaan

te

weeten

mans en 8

Jn de maand September A„o p„o 23 stux slaeren als

1

op ten voor

vrouwen die teegens de bepaalde waarde a rd„ 500

„deele deeser zijn ingenoomen

ƒ 2277:

Item over zo veel aan Contant in 'sComp„s groote

4257

geld Cassa is ontfangen.

1n 8ber: 11 stux slaeren voor de waarde voorm:

ingenoomen

1089

tem voor zo veel door denzelven aan Contant

in voorschreeven Cassa is geteld

2079

1n december 6 stux slaeven

594

't aan Contant in Cassa ontfangen

725

8

Jn April: JS: J Stux Slaeven

693

1n Iunij I: P:s over Contant in ’sComp„s kleene geld

Cassa geteld

5

742

10

voor geleeverde vier stux slaaven tot in min

„dering der Rijvschulden die teegens de bepaal„

„de prijs van zijndaalden vijftig zijn in

genoomen volgens Raads besluit van

den 17„e November A„o p„o

396:

12852

Dus Blijfft ’t Rijk van Pandrabong nog Debet

Den Koning en Rijxgrooten van Sumbawa

zijnde zo veel als aan de gesanten van dit Rijk in de

maand April ingevolge Raads besluit van

den

18„' dier Maand is afgegeeven om met sappanhout

Transporteere.

138

Op

op„

11105

11712

607

3/10 ƒ

36647:

¼„

20 ƒ 38651

65

2004

6

88

8

2—