closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13:

A„o 1787/8

2: b: 149

75

J: E:

J.6

J: E:

J.8

241

50

voldaan te worden

1237

ƒ

10

volgens ’t genoteerde bij politicq Raads be

221

„sluit van den 16: aug„s A:o p:o aan de gesant

van dit RRijk op hun verzoek afgegeven

d’onderstaande amunitie als

375 lb sood

ƒ 77:5:—

300 buskauia

1

203

„126:10:—

volgens qualificatie van deese Regeering is door den

Bimar Resident Cornelis Meurs aan dit rijk af

„gegeeven

ƒ 81:5:

buskruid

400

is dit guskruid ingevolge politicque

9822

raads bestuit van den 2. April met een

167

Capitaal advaur beswaard dan wel met 86:2:8

zijnde dit de te Sourabaija in de maan

171

xber: verstrekte wapenen Contanten en

Randzoenen aan 17 gemeene Europeesin

en 26 zipag en die p„r het schip d’ Nepthunus

van daar in Expeditie naar Sumbana

4981

vertrokken zijn bedragende

Jtem ’t kostende der Randzoenen die

aan gem: in Expeditie aldaar leggende

schip in de maand Junij verstrekt en

derwaarde gesonden zijn.

120:

tem in d’ maand Julij verstrekte Randsoe

„nen, contanten, zo wel aan gem: schip d

Nepthunus als aan 68 Europiesen en 37 Ja

„vaanen die in Expeditie van hier naa

4452

derwaards vertrokken zijn bedragende

jtein de Ammunitie, Medicamenten

291

wmp;„ als 'er in deese maand ten dienste van de

Expeditie aan de na derwaards vertrok ken

Pantj: ’t Beleid en verm: militairen ver

49.

„strekt is bedragende

tem ’t geen door Bimar Resident in d

34½

Jengste 6pm: successive blijkens brief

en overgesendene onkost Reekening

aan de natenoemene verstrekt is

te weeten

Contanten aan de sipaien . . . ƒ1956: 3—

ses maanden gagie aan de maduree„

„sen

1357: 6:—

Rijst als even voor 6/m:

117:4:

6480

buskluid tot Compettering van

12

2:9:8

hunne patteoonen

Contanten tot het inhuuren van een

kruisprauw die m: op d’ oorlog

scheepen gekruist heeft . . .

39: 1:

Rijst aan 8 inlanders die

4801

8:13:

- -

daar op gevaaren hebben

Transporter ƒ 3481: 6:

11296

8:

4

12:

8

8

144

1441

5:

5—

a

Transport

d=o

op

1171

11712

20

38651

20 ƒ38651.

0