closeTerug naar inventaris

Transcriptie

865

90

93:

deze schuld en wat nog verder het

rijk, door ’sComp„s daar aan te be„

„wijsene assistentie hulp te gen

de Rebellen zo van de Hoofdplaat

als van hier en Elders zal ter

lasten komen, moet in het ein

„digen der ilusten guiter met

sappanhout weder vergoed

worden even als in voorige Jaare

is geschied

/onderstend:/ Aldus Gedaan

n Geresolveert tot Naccasser

in't Casteel Rotterdam dato voorsz:

/was geteekend:/ J: G:

Budach

secret=s

75

11296

Transport ƒ 3481

1447

Coritanten voor vijff Lasten ingekog„

„te en aan ’t schip de Nepthunus

verstrekte Rijst.

396

voor ’t repareeren van 23 stux

jten

'sCompagnies geweesen voor de

Militairen die met het schip

de Neptunus in Expeditie ge„

24

„koomen zijn

15

15 l buskruid voor zeeven schooten

die gedaan zijn; ter geleegentheid

dat de Koning en Rijxgrooten

bij den Bimas Resident

in statie is geweest om na

Sumbawa te vertekken

1

3

„—

390

15201

=

2

Gela

ƒ16642:17.

:

hier van werd afgetrokken

het bedragen van een slavin

die in de maand Iulij inmen

„dering van hun Debetgelee

„verd voor Zijndaal der 30:

getaxeert en ten voordeele

deeses ingenoomen is met

8—

51

ƒ658½

9

Aandesele

Blijft rd

Indias

of te

3:

20101

Dus blijft de Koning en Rijx grooten van

Sumbawa

nog wet

5025

d

16583

3/20

p

Sommat

17

ƒ55234

16737 5/60

/onderstond:/ Maccasser in 't Casteel

Rotterdan

1788.

adij ult„o Augustus

/Jn margine Nagereekent geteekend / G: LS: G:

Betbesse

/was geteekend:/ SW:

Doser./ Neg: overdb:

De

d

1171½

66

ƒ38651

9

9

8.8