closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 13

De twee door den koning en Rijxgrooten van Sandra

De twee sandrabenijse

hemagie slaeven vaaren

„bonij geleeverde, en op rd„s 50:- ieder getaxeerde Hemagie slaa

over.

„ven, vaaren onder aanteekening van den gefexeerde prijs

per ’s Comp„s Pantjallang d' Cnelheijd bij deesen over-

Voorts geven wij UW Hoog Edelheeden onder de Ma„

„terie van.

§4 Geld zaken en Wissels berbiedigt kennise des

van Amboina een wissel van rd„s 11330:- ten behoeven van

a een

maakte wissel gerembouw

den Opperkoopman Willem Deth Is:

„seert

overgemaakt zijnde, wij na het genoteerde op den 6„ deeser,

voorsz: somma hebben laten rembourseeren, en teffens

beslooten on Een af te gaane principaalen Eesch van

Contanten daar na in terigten.

Wijdersis

11 De Groote en Kleene Geld Cassa

Maandelijkse Bevinding

der Groote en kleene geld 'smaandelijks na de ordre door gecommitteer„

Casja

„dens opgenomen en invoegen als volgt bevenden

1787.

178

1787

1788

1780

1788