closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

67

In de Groote Geld Cassa

Aan Paijement over 53500: zakken

1787: ultimo October

Op: 4982

16 Rd„s 8304

3

Aan Ducatens

9316

15527

6

40

14580

24300

kopstukken.

Duiten

2600

—„ 4333 16:—

31478: 5/30 lb: 52464 25:

Somma Op=s

Aan Paijement over 50500: zakken

1787 ultimo November

7/16 d 7835: 15.—

Ops

470.1

Ducatens

11116

140 18527:

6.—

kopstukken

13980

23300

—„

2250

duiten

—„ 3750

37.

Semma dp„s 32047: 80 lb„ 53412:2:1:

1787: ult„o December Aan

Paijement over 46500 zakken

/6 . 7210:15

dp„s 4326

ducatons

7810

13016 34

1/40

19300

kopstukken

11581

2833 16

1700

duiten

25416:

1/80 rd 42.360 17

Somma op

788 ult„o Ianuarij

Aan: Paijement over 43500 Zakken

1/56 rd 6741: 27

op„s 4044

Ducatens

40„ 12616: 34

7570

kopstukken

19300 -

11580

Duiten

2250

13:50

40008

13

Somma Op=s 24541

3/20 lb

1788: ult„o Februarij

Aan Paijement over 38: 500 zakken

7/16 rd„s 5060: 15:

pp„s 3576

Ducatens

1/40 17471: 34

10483

Kop stukken

19300 -

11580

1

Duiten

1916: 32

1150

50 lb 44648 33

p„o 26789

Somma

1788: ult„o Maart

Paijement over 93 239/300 zakken

14541:27:

Aan

8724

16 2d

Op„s

ducatoris

38471:34

„25003

40

kopstukken

13300

7980

6600

11000

Duiten

Sommarp„s 46307:80 1d„ 77313 13: