closeTerug naar inventaris

Transcriptie

: 1788: ultimo April Aan Paijement over 27500: zakken

67.56

op„s

Ducatons

2038:

kopstukken

7386

6207

Duiten.

Somma dp: 40719

1788: ult„o Maij Aan Paijement over 70500 zakken

p„

6560

ducatens

20210

kopstukken

„.

6960

duiten

6200

Somma d:p=

„30939

1788: ult„o Juni

Aan Paijement over 6:7 1/500: zakken

6287

op

Ducatoris

18665

Kopstukken

3360.

Duiten

543

Somma Op„s 3374

1788 ult„o Julij

Aan Paijement over 60. 500: zakken

p

5631

Ducatons

2032—

kopstukken

1860

Duiten

4925

CSommad

32738

1788: Ult=o August=s

Aan Paijement over 54 800: zakken

5060

op

2092.

Ducatoris

1860

kopstukken

4415

Duiten

32265

Somma dp

1788: ult„o September

Aan Daijement N: N: over 50 co0: zakken

op

469:

1803.

gecartelde Ducatons

Duiten kopere

3905

26621

Somma dp„s

3/16

11261

15

1/40

339.71: 34

12300:

10333

1 16

1

67065

80

ƒ17

1094

16 lb

39:

33684

2/40

10

11600

10333 16

70

17.

66565

3

1047

7/16

10

31109

3/20

5600

9058. 16

71/80 lb 56246:29:—

3/16 lb. 9385

15

33870: 22:

1/40

3100

8206

16

54564: 5

ele

30

844

16

22

3487

40

3100 -

16:

7351

5377620

30

39

7822

16 ld

34„

30051

1/40

16:—

6500

5/00 rd„s 44302:41:—

178:7

178

178

1786

1780

1781

17

1

178

1788

1780

1788

Aa

Iaare

en Gel

zoo ver

rerdi