closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1260

39.71.

12300

0333

15

34

16

17.

68

In de KleeneCassa

bestant

â

1787 Primo November

geedul

p=s

830

Na Rd„s 1363

31:

1787 Fuinio December

470:

1/16

784

8

1788. Primo Januarij

803

9/60 1339 22

8

1788: Primo Februarij

31 3/160 52: 8

1788 Primo Maart

25:

924: 29/160„ 1540:

8

1788 Prinw pris

178:160 296: 35

8

1788: Primo: Maij

1049 1/20 1748 288

1788: Prieno Junij

1279: 17/40„ 2131„ 34:

1780: Paine Iulij

1102: 3/80 1837: 23

1788 Primo August:s

927 ¾ 1546 12

1788: Primo September

652. 2/5. 1087: 16:

=

1788 Primo October

1798 3/160: 2997: 44:

8

Aangaande de

§16 Portificatien en Gebouwen of het gen daar aan

in deezen Jaare vernieuwd en gerepareerd is; berigten wij

Aanwijsing wat in deesen

Iaare aan de Portificatien

ter voldoening aan de dientwegen erlangde g'Eerde ordre„

en Gebouwen.

dat volgens een onder de Bijlagen overgaand Berigt

van den opzigter der werken Johan Fredrik

Albrecht: in het vernieuwd wordende Gouvernement

drie pedakken aan de Noord zijde, en een Cembuis

opgebouwd zijn, voorts Eenige kamers gevloerd, en

zoo vernieuwd als gerepa„

eerd is.

ettelijke: zolder Balken in de agter gaanderij en voor„

kamers gelegd, als mede verscheide deur, en vengster

Cousijns