closeTerug naar inventaris

Transcriptie

salken

gelijks

inden

69

ten voordeele van dE: Comp„e ingenoomen het geproflueerde

Ingenoomen het geproflueer

„de uit den verkoop der vier

uit den verkoop der vier Eerst gemelde, ten bedragen

onbekware

van 11½ Rd:s voorts op Een b'Eedigde verklaaring een

dreg met 8 vademen Touw, op een Togt nas Bima van de

Nog afgeschreeven Een dreg

en 8 vademen Toeep.

Pantjallang de Maria verloozen geraakt, item de

aan den Zergeant Extirpateur op Bouthen Johan

E

Hendrik Marthin, tot spendatie aan de Bosch„

d: 25: die den Zergeant op egou„

thon heeft gespendeert aan

de wegwijsers

„loopers en wegwijzers mede gegeevene, en door hem ver„

„antwoorde rd„s 25—. voorts nog van de Pantjallang

135½ lb Buskhuid en 4 p„s

Rend scherp.

het Beleid, de bij diverse geleegenheeden volgens ge„

„diende kruit reekening verbruikte.

135½ lb buskruid en

4 p„s Rendscherp van 3 lb

En op den 6„e September /: J: E/ alle de in de Admis„

§ 16

De mbeknaam geraakte

nistratien en bekwaam geraakte goederen in den

goederen in de Admini

„stratien

tijd van Een Rondjaar gereekend van Primo

September Anno passato tot ult„o Augustus /: J:s:/

Wijders hebben wij na het aangeteekende

§19

op