closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Hoofdplaats terug geree„

„kent het Bedragen van de

Acte van den onderkoopman

Coop â Groen.

§20

En aan Boelecembas be„

„sident zijn in textie ver

„meld verschot van

rd„s 9: 18: gerembourseert.

§ 21

is belast voor het uitgegee„

„vene tot inhuuren van

vaarthuigen.

op den 2„e Iuli /Js/ de Hoofdplaats terug laaten

reekenen, ’t bij Bataviasche Factuur van ult„o Aug:o

Anno pass=o herwaards aangereekende bedragen, der Ac„

„te met het zegel op en Expeditie geld van den onder„

„koopman Roelof Coop â Groen, tot Rd„s 17: 24.

wijl denzelven blijkens zijn vertoonde origineele zoldijehee„

„kening in A„o 1787: ten Comptoire Bantam daar

voor heefs belast is, en

Aan Boelecombas Resident volgens het be„

„slootene op den 3„e deezer laten rembourseeren de

buiten de Rijst: aan de zendelingen en spiens ver

„strekte, of door noodzakelijkheid uitgegeevene rd„ 9: 18:

voor Blanja of mond kost; bij Geleegenheid dat in

de Jongst voorleedene maand Iuni een Engelste

schip in de Bogt van Boni rond gesworven heeft;

De Expeditie Reekening na Sumbawa is

ingevolge het genoteerde ter sessie van den 6„e Septem„

„ber JE: belast, voor het afbetaalde uit Cassa aan den

Sabaudhaar

en

„d

en

Hter

scher

een

s„

mit

B

uij

gelie

„sche

omd:

„bau