closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Nephtunus geligt, en onder de Sumbauwareesen

en verdere Bondgenooten verdeeld.

wijders laaten wij hier op volgen de Memorie van het geen

§ 24

Notitie van het ten Lasten

in dit Boekjaar naar de Hoofdplaats als elders ten Lerasten

en ten goede gebragte.

en ten goede gebragt is tot ƒ19745:19: 8 en ƒ 537: 1: - als

Den Lasten.

Na de Hoofdplaats het bedraagen van zodanige Goederen, die ver„

„strekt zijn aan ’t alhier aangeweest: zijnde 's Lerands Esquader van

oorlogen onder Commando van den welEdelen Gestrengen Heer Mnas„

„tatius Iacobus van Halm, vise factuur van Aanreekening

sub dato 17„e September

30

1

Jtem

aan twee op verzoek van voorm: Commandant ingehuurde jnlanders

die tot Lootsen gedient hebben van de onder gem: Esquader gehoord hebbende

en van hier na Banjermassing vertrokken zijnde, 'slands scheepen van

oorlig, Schipio en D' Pijs

118

16

421:11:

1

Als even naar de Hoofdplaats vide factuur van den Laasten september

’t bedragen der Contanten die den koning en Rijxgrooten van Sandrabonij

insteede van de door hun Iaarlijks na usantie geleevert wordende Twee

stux Hemagie slaeven voldaan hebben met

198

Als meede na de Hoofdplaats vide Factuur van den

16e october twee kassen niet onbequaame Goederen N„o 1:

weegt bruto 810: en N„o 2 weegt bruto 695: en beschreeven en bequa„

„nie goederen van Maccasser met 5 p„s ijzere Dreggen, en Eeen blaag

balq

Nog bij gemelde factuur aangereekent het bedraagen van de

Pantjallang De Maria met de Equipagie en Ammer

„nitie

1279

16

1271

16

Naar ’t Gouvernement Amboina het door den kleen Cas„

„sier aan den Geweldiger Christiaan Cloo sterman verstrek te

tot mondkost en de secuteering aan een alhier bij den fiscaal

Transporteere ƒ 1899: 7: