closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

8

t

17

Pr Transport

Onkosten Ordinair

Dog meerder gedaane vertrekkingen en ue

„die onbequaam geraakte en op die Gost afge„

„schreeven goederen is deese Reekening hoger geko

„men daar bij dat in dit boekJaar 12 p„s afuiten

en 6 p„s veldwagen 's gesloott zijn

Onkosten Extra Ordinair

Deese meerderheid Resulteerd uit het meerder verschro

„ten busk: bij diverse geleegenheeden en de meerdere gedae

„ne verstrekkingen die op die post afgeschreeven

zijn als in A„o p„o

Onkosten van Chialoupen

De mindere gedaane reparatie aan de vaar

„thuigen en mindie afgeschreevene onbequam

goederen is deese teekening lager gekomen

Onkosten van ’t Hospitaal

In dit Jaar hebben meerder jnpotente Dienaare

in dat geneeshuis geleegen als in Ao p„o

Onkosten van Leifbegenen

Deese minderheid komt em dat korteling

Een van deselve overleeden is

Dortificatie Reekening

Jn dit Jaar is op deese Reekening weegens

meerder gedaane Reparatie als andersints

meerder afgeschreeven dan in d„o p„o

Timmeragie en Peparatie

Door de meerder gedaane Reparatie

aan 'sComp„s gebouwen

Transport eeze

Ao 178 9/1

1

ƒ 12663½

19

18211

3334

8144

1016

184

865

2524

160916

10

10

2

15

4

11

8„

6

8

A„o 178 7/8

8 ƒ142951

6

22451

2

8„

3520

7017

1395

175

1291

4334

8

8 ƒ18315—

18

14

15

6:

4

8

8

8

8

8

8

375

433

1811

8

8 ƒ 23661

14

15

12

16

13

Meerder

16615

14

4239

185

3

8

—„

8„

8

8„

1424.

1127

75

Minder

281

8

6

1

9

1

8

8

8

6