closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P: Janspant

Condemnatie en Confiscatie„

op deese Reekening is in dit Jaar

meerder verstrekt als in anno pas„

„sato door dien er meerdere gecon„

„demneerdens geweest zijn

Schenkagie Reekening

In dit Jaar is op deese Reeke„

„ning van de Hoofdplaats ten

goede gebragt en dierhalven ver„

„toond deselve zig voordeelig.

Somma

De generaale Lasten

in dit Boekjaar van die

van Anno passato zo me

die het verminderde van

het meerderchafgetrokken zijnde

Dus bleijkt dat de Lasten

in dit BoekJaar meerder zijn

A„o 178.

160916

905

94

162763

10

13

3

67

A„o 178 7/8

18

ƒ 183152.

1085:12:

374

6. 8. ƒ 184613 6

ƒ162763

ƒ 21850

10

6

3

Meerder

14

8 ƒ 23660

180

8„

8 ƒ 3386:

8„

1991

ƒ 21850:

8„

9

4

1

3:

8/

8„

Kinder

1424

566:1:

ƒ 1991

14

68