closeTerug naar inventaris

Transcriptie

58

H6.

Die Solgen de Generaald Winsten en Inkom„

„sten van dit in het Gepasseerde hoekJaar gespecificeerd, en teegens den

anderen vergeleeken met aanwijsing waar door deselve dit Iaar minder

gerendeert hebben.

A„o 178 7/8

A„o 178 /7

Mierder

Huider

2878

17

Winsten door den Sander

3705

85

11

ƒ 916

13

8.ƒ

Door meerder verdebiteering van goe„

„deren heeft dit meerder afgeworpen dan„

in d„o vergangen

2:

4884

5034.

Opgeld den betaalde zoedijen

9

150

7:

Door meerder afbetaalde Contanten

aan de meerdere alhier aan handen

zijnde dienaaren dan in Anno

pass=o

De twee derde van de 3

stuivers die van de Dienaa„

„ren werden ingehouden.

1335

1

1335

8„

Dit heeft zijn oorspronk om dat

thans op ordre van Hun Hoog Edel„

„heedens niets meer van de Dienaaren

afgehouden werd.

De Gezamentlijke Pagten

'S Heeren Geregtigheeden en de

verkogte Zeeguls

10

50699

9

46406

8„ 4293

1

8

De Pagten, Heeren geregtigheid, en

de verkogte zeguls hebben in dit Jaar

meerder afgeworpen dan in A=o p=o

ƒ 59529

10

ƒ 55504

2

Transporteere

8 ƒ

ƒ5360.10

1335

1

8

8